Škola plávania ARIELA - Nové kurzy februára 2020

AKVAAEROBIK

      Škola plávania ARIELA Vás pozýva na akvaaerobik, cvičenie vo vode s hudobným doprovodom.
Určený je aj pre neplavcov a tiež pre všetky vekové kategórie.
  • redukuje a formuje postavu
  • nezaťažuje kľby a srdce
ORGANIZAČNÉ POKYNY
      Cvičenie prebieha vo večerných hodinách vo štvrtok, v plaveckom bazéne krytej plavárne v Leviciach. Hľbka vody je 1,20 m. Cvičenie trvá 60 minút.
O 18:45 začína rozcvičenie na suchua o 19:00 samotné cvičenie vo vode.

ČO PO TREBUJETE NA CVIČENIE
  • plavky
  • prikrývku na vlasy /čelenka, šatka, plavecká čiapka.../
  • uterák
Poplatok za cvičenie vo vode je za obdobie 8 týždňov /jeden cvičebný blok/.
Cvičenie začína V SEPTEMBRI.
Poplatok za jeden cvičebný blok 16,- € je možné uhradiť bankovým prevodom na účet
ČSOB 4007948556/7500 (IBAN: SK287500 0000 0040 0794 8556 CEKOSKBX), do správy pre prijímateľa uviesť meno.
Cena za jedno cvičenie je 2,- € + poplatok za vstup do bazéna pre SŠZ Levice podľa platného cenníka.

Škola plávania ARIELA - Nové kurzy februára 2020

© 2009-2020, Pavol Szénási, Levice, pasz@misung.sk