Škola plávania ARIELA - Nové kurzy februára 2020

PLÁVANIE AJ PRE BÁBÄTKÁ     Kurzy plávania dojčiat a batoliat v škole plávania Ariela v Leviciach, sú určené pre rodičov s deťmi vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov.
Jeden kurz trvá 8 týždňov /1x do týždňa/ v trvaní 20-40 minút podľa veku dieťaťa. Deti sú rozdelené do 6 členných skupín. Termín podľa dohody v dopoludňajších, alebo popoludňajších hodinách.
Cena jedného kurzu je 52,- €. Platba v hotovosti, prípadne bankovým prevodom na číslo účtu: ČSOB 4007948556/7500 (IBAN: SK287500 0000 0040 0794 8556 CEKOSKBX), do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa.
Prihlášky telefonicky: 0907 129620 Simona Havranová
 0903 352674 Mgr. Mária Kuriačková
Čo si priniesť na plávanie:
  • plienky do vody
  • plavky pre rodiča
  • prezuvky
  • osušku

Na prvej hodine plávania obdržíte prihlášku, hygienické a organizačné pokyny.
Škola plávania ARIELA - Nové kurzy februára 2020

© 2009-2020, Pavol Szénási, Levice, pasz@misung.sk