Škola plávania ARIELA - Nové kurzy februára 2020

ORGANIZAČNÉ POKYNY V ŠKOLE PLÁVANIA ARIELA:

 • ak ste sa rozhodli plávať v škole plávania ARIELA , môžete sa prihlásiť:
          telefonicky na telefónnych číslach: 0903 352674 Mgr. Mária Kuriačková, alebo 0907 129620 Simona Havranová,
          prípadne osobne v krytej plavárni každý pracovný deň od 14.30 do 17.30 hod.
 • Dohodneme termín, kedy bude Vaše dieťa plávať a určíme skupinu podľa doterajšej plaveckej zdatnosti.
 • Príchod detí do školy plávania Ariela zabezpečia rodičia 15 minút pred začiatkom plávania /prípadne MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD.../
 • Tréneri plávania zodpovedajú za dieťa počas hodiny plávania, od momentu ich prevzatia a odvedenia do prezliekarne.
 • Doporučujeme, aby deti nenosili cenné veci do školy plávania Ariela. Za stratu ŠP Ariela nezodpovedá. V prípade nutnosti je možné cennosti uložiť u trénera plávania.
 • Na plávanie potrebujete plaveckú čiapku, okuliare, plavky, uterák.
 • V prípade vymeškania hodín plávania z dôvodu choroby alebo iných dôvodov, si ich môže dieťa nahradiť s inou skupinou /iný deň/ v priebehu zaplateného polroka, vymeškané hodiny sa neodpočítavajú z poplatku.
 • Poplatok za plavecký kurz je za obdobie - školský polrok
  /od septembra do konca januára/ resp. /od februára do konca júna/. Termín uhradenia poplatku je do 30. septembra, resp. do 30. januára.
 • Úhrada poplatku je možná v hotovosti, alebo bankovým prevodom na číslo účtu:
  ČSOB 4007948556/7500 (IBAN: SK287500 0000 0040 0794 8556 CEKOSKBX), do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa.
 • Poplatok za polrok činí: 170,- € /5 mesiacov 2x v týždni/
    115,- € /5 mesiacov 1x v týždni/
    členovia športového klubu: 270,- € /6 mesiacov/
 • Cena individuálnej hodiny detí aj dospelých je 15,- € + poplatok za vstup do bazéna pre SŠZ Levice podľa platného cenníka

Škola plávania ARIELA - Nové kurzy februára 2020

© 2009-2020, Pavol Szénási, Levice, pasz@misung.sk