Škola plávania ARIELA - Nové kurzy februára 2020

PODUJATIA ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU PLÁVANIA ARIELA     Deti navštevujú plavecké tréningy štandardne 2x do týždňa
Majú tiež možnosť zúčastniť sa na bežeckých tréningoch každý utorok o 19:00 hod. na 5. ZŠ a v zimnom období na Námestí hrdinov.
Súťaživé deti sa zúčastňujú športových podujatí:
  • plavecké súťaže
  • bežecké preteky
  • akvatlony (plávanie, beh)
  • triatlony pre deti
  • atletika

Ak dieťa prejaví záujem o pretekanie, má možnosť sa zaregistrovať do športového klubu ŠK ATÓM Levice, ktorý je registrovaný v Slovenskej plaveckej federácii, Slovenskej triatlonovej únii a Slovenskom atletickom zväze.
Tieto podmienky platia aj pre dospelých hobby športovcov, rodičov...Škola plávania ARIELA - Nové kurzy februára 2020

© 2009-2020, Pavol Szénási, Levice, pasz@misung.sk