Škola plávania ARIELA - Nové kurzy od 10. Septembra 2018

ZŠ ČIFÁRE

Základná škola Čifáre, žiaci navštívili školu plávania Ariela počas štyroch dní v mesiaci jún.


MENNÝ ZOZNAM DETÍ

Škola plávania ARIELA - Nové kurzy od 10. Septembra 2018

© 2009-2018, Pavol Szénási, Levice, pasz@misung.sk