Škola plávania ARIELA - Nové kurzy 12. septembra 2022
O ŠKOLE PLÁVANIA ARIELA.


Škola plávania ARIELA - plavecké preteky Margita 2022


Škola plávania ARIELA v Leviciach oznamuje:

Pokračuje v kurzoch plávania od 24.1.2022
Platby sa posúvajú o dva mesiace
Platba 150 eur /2x týždenne/ resp.100eur /1x týždenne/ je za obdobie do 31.3.2022
Ak dieťa vymešká plávanie z dôvodu choroby, či karantény, môže si nahradiť s inou skupinou po dohode s trénerom. Platby sa neodrátavajú.
Prijímame nových záujemcov o plávanie:
 • bábätká od 6 mesiacov
 • deti do malého bazéna
 • zdokonaľovanie vo veľkom baz.
 • individuálne hodiny plávania
 • cvičenie vo vode-akvaerobik

Je potrebné poslať prihlášku, ktorá je súčasťou CVČ na aktuálny školský rok
Vzdelávacie poukazy môžu byť uplatnené, musia byť doručené do 19. septembra!
Aktuálne opatrenia súvisiace s Covid-19 musíme dodržiavať ohľadom na semafor a farebnosť okresu, počet detí v skupine sa môže meniť.

V malom bazéne / max. 8 detí , dvaja náhradníci/ v termínoch:
Pondelok, streda od 15:00
Utorok, štvrtok, piatok od 16:00, 17:00, 18:00

Bábätká utorky doobeda od 8:00 – 10:00 v závislosti od počtu skupín, deti od 6 mesiacov, max počet 6 detí.
3-4 ročné deti s rodičom piatky od 17:00-18:00


Vo veľkom bazéne každý prac.deň od 15:00 a 16:00/možnosť 17:00/ max počet 8 plavcov v dráhe a dvaja náhradníci
Deti plávajú štandardne 2 x v týždni pondelok a stredu alebo utorok a štvrtok. Piatok je vyhradený pre deti, ktoré budú plávať iba 1x v týždni.
Poplatok za školský polrok od 13.9.2021-31.1.2022 je možné uhradiť v dvoch splátkach. Prvá splátka do 20.9.2021 a druhá do 15.11.2021 podľa aktuálneho cenníka. Počas sviatkov a zimných prázdnin neplávame.

Plávame aj v Relax centre Tlmače-Lipník každú stredu od 18:00
Plávanie v Dudinciach pripravujeme

Informácie, prihlášky:
0903 352 674 Mgr.Mária Kuriačková
0907 129 620 Simona Havranová

Sledujte nás na facebooku Ariela škola plávania

      Škola plávania ARIELA vznikla v roku 1998, súčasne s otvorením krytej plavárne v Leviciach. Zakladateľkou a majiteľkou ŠP ARIELA je Mgr. Mária Kuriačková:
 • absolventka Fakulty telesnej výchovy a športu UK Bratislava,
 • reprezentantka SR v triatlone,
 • diplomovaná trénerka plávania, cyklistiky a behu,
 • trénerka Slovenskej reprezentácie v triatlone,
 • držiteľka licencie trénerky trénerka plávania, cyklistiky a behu, pre všetky vekové kategórie, udelenej akreditačným zariadením Ministerstva školstva SR - Slovenskou triatlonovou úniou,
 • držiteľka osvedčenia MŠ SR inštruktorka plávania dojčiat a batoliat.
 • registrovaná v registri športových odborníkov MŠ SR
ŠP ARIELA prevádzkuje svoju činnosť v Leviciach, v Dudinciach a v Tlmačoch po celý rok pod vedením kvalifikovaných trénerov s 20 ročnou praxou. Výuka plávania prebieha štandardne 2 x týždenne, každý pracovný deň od 15.00 – 18.00. Výuka trvá 30 - 60 minút.

      Vážení rodičia,
Máte záujem, aby sa Vaše deti naučili plávať, aby sa zdokonaľovali, naučili všetky plavecké spôsoby, zlepšili kondíciu, či chcete z nich mať pretekárov?

ŠKOLA PLÁVANIA ARIELA JE TU PRE VÁS!

ARIELA škola plávania v Leviciach

Ponúka
 • nové kurzy plávania
 • pre mamičky s detičkami už od 6 mesiacov
 • pre 3-4 ročné deti s rodičmi
 • pre deti od 5 rokov v malom bazéne
 • pre pokročilé deti, zdokonaľovanie
 • nácvik plaveckých techník
 • zdravotné plávanie /ochabnuté svalstvo,obezita,astma /
 • športové plávanie /kondičné,rekreačné,príprava plavcov a triatlonistov v športovom klube Atóm Levice
 • individuálna výuka plávania pre dospelých / príprava na prijímacie skúšky.../
 • Aqua-aerobic cvičenie vo vode vo večerných hodinách /pondelok a štvrtok /
 • predaj plaveckých potrieb a poradenstvo/ okuliare,čiapky,plavky určené do chlórovej vody,plavecké pomôcky
ARIELA škola plávania v Dudinciach
 • Nové kurzy aj v šk. roku 2021/2022

ARIELA škola plávania v Tlmačoch na Lipníku
 • Nv Relax centre každú stredu

Rozvrh hodín plávania v ŠP ARIELA v Leviciach
Začiatočníci v malom bazéne
Pondelokod 15-16 hod  
Utorokod 8-10 hod bábätká
od 16-17 hod
od 17-18 hodod 18-19 hod
Stredaod 15-16 hod  
Štvrtokod 16-17 hodod 17-18 hodod 18-19 hod
Piatokod 16-17 hodod 17-18 hod
3-4 ročné deti s rodičmi
od 18-19 hod

Pokročilí vo veľkom bazéne
Pondelokod 15-16 hodod 16-17 hodmožnosť od 17-18 hod
Utorokod 15-16 hodod 16-17 hodmožnosť od 17-18 hod
Stredaod 15-16 hodod 16-17 hodmožnosť od 17-18 hod
Štvrtokod 15-16 hodod 16-17 hodmožnosť od 17-18 hod
Piatokod 15-16 hodod 16-17 hodmožnosť od 17-18 hod

V Relax centre Tlmače-Lipník v Relax centre každú stredu od 18:00


Pretekári registrovaní v športovom klube ATÓM Levice plávajú aj v ranných hodinách každý prac deň /okrem utorka/ od 6:00-7:30

Kurzy plávania sú polročné, dvakrát v týždni (prípadne 1x v týždni).
Kondičné bežecké tréningy sú celoročne každý Utorok o 19:00 hod - areál V. ZŠ (aj pre deti) a vo Štvrtok v teréne.

www.skolaplavania.sk
0903 352 674 M. Kuriačková
0907 129 620 S. Havranová

Škola plávania ARIELA - Športový tábor 2022

Škola plávania ARIELA - Nové kurzy 12. septembra 2022
© 2009-2022, Škola plávania Ariela