Škola plávania ARIELA - Nové kurzy 12. septembra 2022
O ŠKOLE PLÁVANIA ARIELA.

ARIELA ŠKOLA PLÁVANIA organizuje pre svojich členov

22. ročník

Vianočné plavecké podujatie


Konané dňa:7.12.2022 streda
/deň po Mikulášovi/

Riaditeľ pretekov: Mgr. Mária Kuriačková

Miesto: krytá plaváreň v Leviciach

Otvorenie: 13:30 /rodičia malých detí priniesť prezuvky a ľahké oblečenie, prípadne pozerať z balkóna /vchod z 2.poschodia/

Štart prvej disciplíny: 13:35 začínajú škôlkari a deti z malého bazéna, plávajú vo veľkom bazéne 25m s pomôckami, hneď po odplávaní si deti zvesia z vianočného stromčeka tradičnú vianočnú medailu. Pokiaľ už neplávajú štafetu, ich účasť bude skončená. Výsledky výkonov plávania budú po spracovaní zverejnené na www.skolaplavania.sk

Štartovné: zdarma

Prihlášky: do 2.12.2022 piatok do 19:00 Prihlasovať sa bude zapisovaním do hárkou vo vestibule plavárne.

DISCIPLÍNY:
25m plávanie s pomôckami /opasok, doska/
25m plávanie voľným spôsobom, čiastoční plavci /skok nie je povinný/
50m plávanie voľným najrýchlejším spôsobom
Rodinná štafeta /rodič a dieťa plávajú 100m dovedna/
Sviečková štafeta /4x25m s horiacou sviečkou/

Informácie: Mgr.Mária Kuriačková, 0903 352 674
                    Simona Havranová, 0907 129 620
                    E-mail: kuriackovam@gmail.com, Mobil: 0903 352674

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií

TEŠÍME SA NA VŠETKY DETIČKY, IDE NÁM O SPOJENIE PLÁVANIA A VIANOČNEJ NÁLADY , UKÁŽKY DETÍ , ČO SA NAUČILI V ŠKOLE PLÁVANIA ARIELA
VIANOČNÁ MEDAILA BUDE PRIPOMÍNAŤ ZAČIATKY PLÁVANIA


PRAJEME VESELÉ VIANOCE 2022

Tréneri školy plávania Ariela

Sledujte nás na facebooku Ariela škola plávania Levice

      Škola plávania ARIELA vznikla v roku 1998, súčasne s otvorením krytej plavárne v Leviciach. Zakladateľkou a majiteľkou ŠP ARIELA je Mgr. Mária Kuriačková:
 • absolventka Fakulty telesnej výchovy a športu UK Bratislava,
 • reprezentantka SR v triatlone,
 • diplomovaná trénerka plávania, cyklistiky a behu,
 • trénerka Slovenskej reprezentácie v triatlone,
 • držiteľka licencie trénerky trénerka plávania, cyklistiky a behu, pre všetky vekové kategórie, udelenej akreditačným zariadením Ministerstva školstva SR - Slovenskou triatlonovou úniou,
 • držiteľka osvedčenia MŠ SR inštruktorka plávania dojčiat a batoliat.
 • registrovaná v registri športových odborníkov MŠ SR
ŠP ARIELA prevádzkuje svoju činnosť v Leviciach, v Dudinciach a v Tlmačoch po celý rok pod vedením kvalifikovaných trénerov s 20 ročnou praxou. Výuka plávania prebieha štandardne 2 x týždenne, každý pracovný deň od 15.00 – 18.00. Výuka trvá 30 - 60 minút.

      Vážení rodičia,
Máte záujem, aby sa Vaše deti naučili plávať, aby sa zdokonaľovali, naučili všetky plavecké spôsoby, zlepšili kondíciu, či chcete z nich mať pretekárov?

ŠKOLA PLÁVANIA ARIELA JE TU PRE VÁS!

ARIELA škola plávania v Leviciach

Ponúka
 • nové kurzy plávania
 • pre mamičky s detičkami už od 6 mesiacov
 • pre 3-4 ročné deti s rodičmi
 • pre deti od 5 rokov v malom bazéne
 • pre pokročilé deti, zdokonaľovanie
 • nácvik plaveckých techník
 • zdravotné plávanie /ochabnuté svalstvo,obezita,astma /
 • športové plávanie /kondičné,rekreačné,príprava plavcov a triatlonistov v športovom klube Atóm Levice
 • individuálna výuka plávania pre dospelých / príprava na prijímacie skúšky.../
 • Aqua-aerobic cvičenie vo vode vo večerných hodinách /pondelok a štvrtok /
 • predaj plaveckých potrieb a poradenstvo/ okuliare,čiapky,plavky určené do chlórovej vody,plavecké pomôcky
ARIELA škola plávania v Dudinciach
 • Nové kurzy aj v šk. roku 2021/2022

ARIELA škola plávania v Tlmačoch na Lipníku
 • Nv Relax centre každú stredu

Rozvrh hodín plávania v ŠP ARIELA v Leviciach
Začiatočníci v malom bazéne
Pondelokod 15-16 hod  
Utorokod 8-10 hod bábätká
od 16-17 hod
od 17-18 hodod 18-19 hod
Stredaod 15-16 hod  
Štvrtokod 16-17 hodod 17-18 hodod 18-19 hod
Piatokod 16-17 hodod 17-18 hod
3-4 ročné deti s rodičmi
od 18-19 hod

Pokročilí vo veľkom bazéne
Pondelokod 15-16 hodod 16-17 hodmožnosť od 17-18 hod
Utorokod 15-16 hodod 16-17 hodmožnosť od 17-18 hod
Stredaod 15-16 hodod 16-17 hodmožnosť od 17-18 hod
Štvrtokod 15-16 hodod 16-17 hodmožnosť od 17-18 hod
Piatokod 15-16 hodod 16-17 hodmožnosť od 17-18 hod

V Relax centre Tlmače-Lipník v Relax centre každú stredu od 18:00


Pretekári registrovaní v športovom klube ATÓM Levice plávajú aj v ranných hodinách každý prac deň /okrem utorka/ od 6:00-7:30

Kurzy plávania sú polročné, dvakrát v týždni (prípadne 1x v týždni).
Kondičné bežecké tréningy sú celoročne každý Utorok o 19:00 hod - areál V. ZŠ (aj pre deti) a vo Štvrtok v teréne.

www.skolaplavania.sk
0903 352 674 M. Kuriačková
0907 129 620 S. Havranová

Škola plávania ARIELA - Športový tábor 2022

Škola plávania ARIELA - Nové kurzy 12. septembra 2022
© 2009-2022, Škola plávania Ariela