Škola plávania ARIELA - Nové kurzy od februára 2023
KURZY PLÁVANIE PRE ŠKOLY    Trénerka pre MŠ Simona Havranová 0907 129 620

Organizačné pokyny pre materské školy
 • Kurzy plávania organizované materskou školou, prípadne základnou školou ponúkame:
  Osemtýždňový /1X v týždni podľa dohodnutého dňa a hodiny/ cena kurzu 64,- €
  Štvordňový kurz /hodina denne/ cena kurzu 40,- €
 • Dľžka jednej lekcie je od 30 min. - 60 min.
 • Poplatok prevodom na účet ČSOB IBAN: SK287500 0000 0040 0794 8556 CEKOSKBX. Pri prevode treba uviesť meno dieťaťa a číslo kurzu napr. 1/8. V prípade vymeškania lekcie sa poplatok nevracia a neodrátava. V poplatku je nájomné za bazén, pomôcky a výučba.
 • Tréneri plávania zodpovedajú za dieťa počas hodiny plávania od momentu prevzatia a odvedenia do prezliekarne.
 • Na plávanie potrebujete plavky, plaveckú čiapku a plavecké okuliare. /všetko je možné kúpiť v škole plávania ARIELA/ Plavky ponúkame špeciálne do chlórovej vody. Poradíme a nastavíme plavecké okuliare.
 • Doporučujeme, aby deti nenosili cenné veci na plaváreň.
 • Škola plávania organizuje každoročne vianočné plavecké preteky pre všetky vekové kategórie od najmenších detí, aj s pomôckami ktorých sa môžu zúčastniť všetky deti školy plávania Ariela.
 • Vyplnením a podpísaním prihlášky zodpovedá rodič za zdravotný stav dieťaťa a súhlasí s podmienkami školy plávania Ariela v Leviciach.
 • Tešíme sa na Vaše detičky, keď pribehnú s úsmevom do našej vodičky.

                     Mgr. Mária Kuriačková a tréneri školy plávania ARIELA

Škola plávania ARIELA - Nové kurzy od februára 2023
© 2009-2023, Škola plávania Ariela