Škola plávania ARIELA - Nové kurzy 12. septembra 2022
ZŠ ČIFÁRE

Základná škola Čifáre, žiaci navštívili školu plávania Ariela počas štyroch dní v mesiaci jún.


MENNÝ ZOZNAM DETÍ

Škola plávania ARIELA - Nové kurzy 12. septembra 2022
© 2009-2022, Škola plávania Ariela