Škola plávania ARIELA - Nové kurzy od 9. Septembra 2024

PRIHLÁŠKA DO ŠKOLY PLÁVANIA ARIELA.

      
Vaše dieťa bude zaradené do Školy plávania Ariela na základe prihlášky, ktorú treba vyplniť, podpísať a zaslať na E-mailovú adresu kuriackovam@gmail.com.


PRIHLÁŠKA DO ŠKOLY PLÁVANIA ARIELA 2024/2025

PRIHLÁŠKA DO ŠKOLY PLÁVANIA ARIELA 2024/2025 - vo formáte Open document


INFORMÁCIE:
0903 352 674 Mgr. Mária Kuriačková
0907 129 620 Simona Havranová


Škola plávania ARIELA - Nové kurzy od 9. Septembra 2024
© 2009-2024, Škola plávania Ariela